Uslovi korišćenja Veb-sajta

Poslednja izmena: Januar 2016

Prihvatanje Uslova korišćenja

Dobrodošli na freecolor veb-sajt kojim upravlja Clover Portugal, LDA, koji je deo Clover Technologies Group, LLC (u daljem tekstu "Kompanija", "mi" ili "nas")."). Uslovi korišćenja u daljem nastavku teksta, zajedno sa svim dokumentima koje uključuju (u nastavku teksta ove "Uslove korišćenja"), uređuju vaš pristup i korišćenje freecolor.de , uključujući sadržaj, funkcionalnost i usluge koje se nude kroz freecolor.de ("Veb-sajt") bilo da ste pristupili kao gost ili kao registrovani korisnik.


Molimo vas pročitajte Uslove korišćenja pažljivo pre nego što počnete da koristite Veb-sajt. Korišćenjem Veb-sajta ili klikom na prihvatanje Uslova korišćenja kada vam je ova opcija na raspolaganju, prihvatate i potvrđujete da ćete se pridržavati Uslova korišćenje i naše Politike privatnosti koju možete pronaći klikom na Politika privatnosti (naša “Politika privatnosti”), koja je ovde navedena kao referenca. Ukoliko ne želite da se saglasite sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, nemojte pristupati niti koristiti Veb-sajt.


Veb-sajt je na raspolaganju za korišćenje korisnicima starosti od 13 i više godina. Korišćenjem Veb-sajta potvrđujete da ispunjavate ove uslove. Ukoliko ne ispunjavate ove uslove, nemojte pristupati niti koristiti Veb-sajt.

Promene Uslova korišćenja

Možda ćemo povremeno menjati i ažurirati Uslove korišćenja prema sopstvenom nahođenju. Sve promene će stupiti na snagu odmah nakon momenta objave, i odnosiće se na sve pristupe i upotrebu Veb-sajta nakon toga. Ali, bilo koje promene u odredbama rešavanja sporova utvrđenih zakonom neće se primenjivati na sporove o kojima su stranke dobile zvanično obaveštenje na dan ili pre dana objave promena na Veb-sajtu.

Ukoliko nastavite da koristite Veb-sajt nakon objave revidiranih Uslova korišćenja znači da prihvatate promene i da ste saglasni sa njima. Od vas se očekuje da povremeno proverite ovu stranicu kako biste bili upoznati sa promenama koje su za vas obavezujuće.

Pristupanje Veb-sajtu i bezbednost naloga

Zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo Veb-sajt i bilo koju uslugu ili materijal koji se nalazi na Veb-sajtu prema sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave. Nećemo biti odgovorni ukoliko je iz bilo kog razloga, bilo koji deo Veb-sajta nedostupan u bilo kom vremenskom periodu. Možda ćemo s vremena na vreme ograničiti pristup nekim delovima Veb-sajta ili čitavom Veb-sajtu korisnicima, uključujući i registrovane korisnike.


Vi ste odgovorni za:

 • Stvaranje neophodnih uslova za pristupanje Veb-sajtu.
 • Obezbeđivanje da su sva lica koja pristupaju Veb-sajtu preko internet konekcije upoznata sa Uslovima korišćenja i saglasna sa istim.

Da biste pristupili Veb-sajtu ili resursima koje nudi, od vas može biti zatraženo da date neke detalje potrebne za registraciju ili druge informacije. Uslov korišćenja Veb-sajta je da su sve informacije koje ste dali tačne, aktuelne i potpune. Saglasni ste da su informacije koje ste dali prilikom registracije za korišćenje Veb-sajta ili na drugi način, uključujući ali ne ograničavajući se na njihovu upotrebu kroz ostale interaktivne sadržaje na Veb-sajtu, regulisane našom Politikom privatnosti, i pristajete na sve postupke koje preduzimamo u vezi sa vašim informacijama u skladu sa našom Politikom privatnosti.


Ukoliko izaberete ili ste dobili korisničko ime, lozinku ili bilo koju drugu informaciju u okviru naših bezbednosnih procedura, morate tretirati takve informacije kao poverljive, i ne smete ih otkrivati trećim licima ili organizacijama. Takođe, primite k znanju da je vaš nalog vaš lični nalog, i da ste se saglasili da ne dajete pristup Veb-sajtu ili njegovim delovima nijednom trećem licu koristeći vaše korisničko ime, lozinku ili bilo koju drugu bezbednosnu informaciju. Saglašavate se da ćete nas odmah obavestiti o bilo kakvom neovlašćenom pristupu ili upotrebi vašeg korisničkog imena, lozinke ili drugog oblika narušavanja bezbednosti. Takođe, prihvatate da ćete proveriti da li ste izašli iz svog naloga na kraju svake sesije. Trebalo bi da budete posebno oprezni prilikom pristupanja vašem korisničkom nalogu sa javnih ili deljenih računara tako da druga lica ne mogu da vide ili da snime vašu lozinku ili drugu ličnu informaciju.


Imamo pravo da onemogućimo bilo koje korisničko ime, lozinku ili drugi podatak za identifikaciju bilo da je izabran od strane vas ili dodeljen sa naše strane u bilo kom momentu ukoliko ste po našem mišljenju prekršili bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja.

Prava intelektualne svojine

Veb-sajt i njegov celokupni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (uključujući, ali ne ograničavajući se na sve informacije, softver, tekst, prikazivanja, slike, video i audio sadržaje, dizajn, njihov izbor i raspored) su u vlasništvu Kompanije, njenih licenciranih predstavnika ili drugih provajdera ovih sadržaja i zaštićeni su zakonima Sjedinjenih Američkih Država, kao i međunarodnim zakonima o autorskim pravima, robnoj marci, patentu, poslovnoj tajni i drugim pravima intelektualne svojine ili vlasničkim pravima.


Ne smete kopirati, distribuirati, modifikovati, praviti izvedene verzije, javno prikazivati, javno izvoditi, ponovo objavljivati, preuzimati, čuvati ili prenositi sadržaje ovog Veb-sajta osim u sledećim slučajevima:

 • Vaš kompjuter je privremeno sačuvao kopije sadržaja na RAM memoriji prilikom vašeg pristupa i gledanja sadržaja.
 • Možda ste sačuvali dokumenta automatski tako što ih je vaš veb-pretraživač preuzeo u svrhu poboljšanja prikazivanja sadržaja.
 • Možda ste odštampali ili preuzeli određeni broj strana sa Veb-sajta za vašu ličnu upotrebu, a ne za naknadno umnožavanje, objavljivanje ili distribuciju.
 • Ukoliko omogućimo preuzimanje sadržaja putem računara, mobilnog telefona ili neke druge aplikacije, možete preuzeti pojedinačne kopije na vaš računar ili mobilni telefon za vašu ličnu upotrebu, pod uslovom da se saglasite da ćete poštovati naš dogovor sa krajnjim korisnicima za dozvolu upotrebe ovakvih aplikacija.
 • Ukoliko pružamo određene sadržaje društvenog karaktera, možete koristiti takve sadržaje jer su omogućeni za upotrebu.

Ne smete:

 • Menjati kopije materijala sa ovog Veb-sajta osim ako je to izričito dozvoljeno.
 • Brisati ili menjati bilo koje autorsko pravo, robnu marku ili obaveštenja o vlasničkim pravima sadržaja ovog Veb-sajta.

Ukoliko štampate, kopirate, modifikujete, preuzimate ili na drugi način koristite i dajete pristup Veb-sajtu i njegovim delovima trećim licima u suprotnosti sa Uslovima korišćenja, vaše pravo da koristite Veb-sajt će odmah biti ukinuto i moraćete prema našem izboru, vratiti ili uništiti kopije materijala koje ste napravili. Nikakvo pravo, ovlašćenje ili korist od Veb-sajta i njegovih sadržaja nije prenešeno na vas, i sva prava koja nisu izričito dodeljena su zadržana od strane Kompanije. Bilo koja upotreba Veb-sajta koja nije izričito dodeljena ovim Uslovima korišćenja predstavlja kršenje Uslova korišćenja i narušava Zakone o autorskim pravima, robnim markama, kao i druge zakone.

Robne marke

Naziv Kompanije, logo Kompanije i sva povezana imena, logoi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani predstavljaju zaštićene robne marke Kompanije, njenih članica ili licenciranih predstavnika. Ne smete koristiti ove oznake bez prethodne pismene dozvole od strane Kompanije. Sva ostala imena, logoi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani na ovom Veb-sajtu su robne marke koje pripadaju njihovim vlasnicima.

Zabranjeno korišćenje

Možete koristiti Veb-sajt samo u legalne svrhe i u skladu sa Uslovima korišćenja. Saglasni ste da nećete koristiti Veb-sajt:

 • Na bilo koji način koji narušava bilo koji važeći federalni, državni, lokalni ili međunarodni zakon ili regulativu (uključujući, bez ograničenja, bilo koji zakon koji je u vezi sa izvozom podataka ili softvera ka, ili od SAD-a ili drugih zemalja).
 • U svrhu eksploatacije i nanošenja štete, ili pokušaja eksploatacije i nanošenja štete maloletnim licima, izlažući ih neprimerenom sadržaju, tražeći lične podatke ili na neki drugi način.
 • Za slanje, svesno primanje, kačenje i preuzimanje, upotrebu ili korišćenje materijala koji nisu u skladu sa Standardima sadržaja uspostavljenim u ovim Uslovima korišćenja.
 • Za prenos ili obezbeđivanje prenosa oglasa ili promotivnih materijala bez prethodne pismene saglasnosti, uključujući "junk mail", "chain letter", "spam" ili slično.
 • Kako biste pokušali lažno da se predstavite kao Kompanija ili zaposleni u Kompaniji, kao drugi korisnik ili bilo koja druga osoba ili nezavisna celina (uključujući, bez ograničenja, korišćenje elektronske pošte u vezi sa gore navedenim).
 • Da biste uzimali učešće u bilo kojoj drugoj radnji koja ograničava ili sprečava bilo čiju upotrebu ili satisfakciju proisteklu korišćenjem Veb-sajta, ili koje definisano sa naše strane može naškoditi Kompaniji ili korisnicima Veb-sajta, ili ih izložiti odgovornosti.

Dodatno, saglasni ste da nećete:

 • Koristiti Veb-sajt na bilo koji način koji može da onesposobi, preoptereti, ošteti ili naruši izgled Veb-sajta, ili da se umešate u korišćenje Veb-sajta trećeg lica uključujući i njegovu sposobnost da se angažuje u aktivnostima preko Veb-sajta u realnom vremenu.
 • Koristiti robote, spajdere ili druge automatske uređaje, procese ili sredstva kako biste pristupili Veb-sajtu u bilo koju svrhu, uključujući praćenje ili kopiranje sadržaja sa Veb-sajta.
 • Koristiti bilo koji manuelni proces za praćenje ili kopiranje sadržaja sa Veb-sajta, ili u bilo koju drugu neovlašćenu svrhu bez prethodne pismene dozvole.
 • Koristiti bilo koji uređaj, softver ili radnju koja ometa pravilan rad Veb-sajta.
 • Ubacivati viruse, trojance, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili nanosi štetu u tehnološkom pogledu.
 • Pokušavati da dobijete neovlašćeni pristup, ometate, oštetite ili poremetite bilo koji deo Veb-sajta, servera na kojem se nalazi Veb-sajt ili bilo koji drugi server, kompjuter ili bazu podataka koja je povezana sa Veb-sajtom.
 • Napadati Veb-sajt putem ‘odbijanje-usluge’ napada ili distribuiranog ‘odbijanje-usluge’ napada.
 • Pokušavati na drugi način da ometate pravilan rad Veb-sajta.

Korisnički doprinosi

Veb-sajt može sadržati table za ostavljanje poruka, sobe za četovanje, lične veb-stranice ili profile, forume, oglasne table, i druge interaktivne sadržaje (zbirno "Interaktivne usluge") koje omogućavaju korisnicima da postavljaju, prilažu, objavljuju, prikazuju ili prenose drugim korisnicima ili osobama (u daljem tekstu "postavljati") sadržaje i materijale (zbirno "korisnički doprinosi") putem Veb-sajta.


Svi korisnički doprinosi moraju biti u skladu sa Standardima sadržaja uspostavljenim u ovim Uslovima korišćenja.


Bilo koji korisnički doprinos koji postavite na Veb-sajt će se smatrati javnim i nezaštićenim. Pružanjem bilo kog korisničkog doprinosa Veb-sajtu vi dodeljujete nama, našim članicama ili našim provajderima, našim i njihovim pripadajućim dozvolama kao i pravnim naslednicima pravo na korišćenje, reprodukovanje, modifikaciju, izvođenje, prikazivanje, distribuciju i slično, bilo kojeg takvog sadržaja trećim licima u bilo koju svrhu.


Vi izjavljujete i garantujete da:

 • Posedujete i kontrolišete sva prava u vezi sa korisničkim doprinosima i imate pravo da dodelite dozvolu nama ili našim članicama i provajderima, i svim našim i njihovim pripadajućim dozvolama, pravnim naslednicima i dodeljenim licima.
 • Svi vaši korisnički doprinosi jesu i biće u skladu sa Uslovima korišćenja.

Vi razumete i prihvatate da ste odgovorni za bilo koji korisnički doprinos koji podnesete ili date, i da vi, a ne Kompanija imate punu odgovornost za sadržaj, uključujući njegovu zakonitost, pouzdanost, tačnost i svrsishodnost.


Mi nismo odgovorni prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj i tačnost bilo kog korisničkog doprinosa postavljenog od strane vas, ili nekog drugog korisnika Veb-sajta.

Praćenje i sprovođenje prekida

Imamo pravo da:

 • Uklonimo ili odbijemo da postavimo korisničke doprinose iz bilo kog razloga, ili bez razloga prema sopstvenom nahođenju.
 • Primenimo bilo koju meru prema bilo kom korisničkom doprinosu kada smatramo da je neophodno ili prigodno, prema sopstvenom nahođenju, uključujući i ukoliko smatramo da neki korisnički doprinos krši Uslove korišćenja, uključujući Standarde sadržaja, krši prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kog pojedinca ili celine, ugrožava ličnu bezbednost korisnika Veb-sajta ili opštu bezbednost, ili ukoliko može prouzrokovati odgovornost Kompanije.
 • Otkrijemo vaš identitet ili druge informacije o vama trećim licima, ukoliko tvrde da sadržaj postavljen sa vaše strane krši njihova prava, uključujući pravo intelektualne svojine ili pravo na privatnost.
 • Preduzmemo odgovarajuće zakonske mere, uključujući bez ograničenja, primenu zakonskih odredbi za bilo koju ilegalnu ili neovlašćenu upotrebu Veb-sajta.
 • Prekinemo ili suspendujemo vaš pristup svim delovima Veb-sajta iz bilo kog razloga ili bez razloga, uključujući bez ograničenja, kršenje ovih Uslova korišćenja.

Bez ograničavanja navedenog, imamo pravo da u potpunosti sarađujemo sa svim državnim organima u cilju primene propisa, ili ako se preko sudskog naloga zahteva od nas da otkrijemo identitet ili druge informacije bilo koje osobe koja je postavila sadržaje na Veb-sajt ili putem njega. ODRIČETE SE I ŠTITITE KOMPANIJU I NJENE ČLANICE, LICENCE I PROVAJDERE USLUGA OD BILO KAKVIH ZAHTEVA NASTALIH KAO REZULTAT PREDUZETIH AKCIJA KOMPANIJE/ILI DRUGIH POMENUTIH STRANAKA NASTALIH TOKOM, ILI NASTALIH KAO REZULTAT ISTRAGE ILI AKCIJA PREDUZETIH KAO POSLEDICE ISTRAGE BILO KOMPANIJE/STRANAKA ILI DRŽAVNIH ORGANA.


Mi se ne obavezujemo da ćemo pregledati materijal pre nego što je postavljen na Veb-sajt i ne možemo da obezbedimo brzo uklanjanje sumnjivog materijala nakon što je postavljen. U skladu sa tim, mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu aktivnost ili neaktivnost u pogledu prenosa, komunikacije ili sadržaja postavljenih od strane korisnika ili trećih lica. Nemamo obavezu niti odgovornost ni prema kome za obavljanje ili neobavljanje aktivnosti opisanih u ovom delu.

Standardi sadržaja

Standardi sadržaja primenjuju se na sve korisničke doprinose i korišćenje Interaktivnih usluga. Korisnički doprinosi u svojoj celini moraju biti u skladu sa važećim federalnim, državnim, lokalnim i međunarodnim zakonima i propisima. Bez ograničavanja navedenog, korisnički doprinosi ne smeju da:

 • Sadrže materijal koji je uvredljiv, nepristojan, nedostojan, uznemirujuć, nasilan, pun mržnje ili neprihvatljiv na neki drugi način.
 • Promovišu seksualno eksplicitan ili pornografski materijal, nasilje, diskriminaciju zasnovanu na rasi, polu, religiji, nacionalnosti, invaliditetu, seksualnom opredeljenju ili životnom dobu.
 • Narušavaju patent, robnu marku, poslovnu tajnu, autorska prava ili druge oblike intelektualne svojine bilo kog pojedinca.
 • Krše zakonska prava (uključujući prava na javnost i privatnost) drugih ili sadrže materijal koji može da podstakne građansku ili krivičnu odgovornost po važećim zakonima ili propisima, ili je na drugi način u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja i sa našom Politikom privatnosti.
 • Obmanu bilo kog pojedinca.
 • Promovišu nezakonite aktivnosti ili zagovaraju, promovišu ili potpomažu nezakonita dela.
 • Lažno predstavljaju bilo kog pojedinca ili lični identitet, ili pripadnost i vezu sa nekim pojedincem ili organizacijom.
 • Uključuju takmičenja, nagradne igre, ili druge promotivne aktivnosti koje nisu podržane, ili u vezi sa Kompanijom ili Veb-sajtom.
 • Ostavljaju utisak da potiču ili da su odobreni sa naše strane, ili od strane bilo kog drugog pojedinca ili entiteta, ukoliko to nije slučaj.

Oslanjanje na postavljene informacije

Informacije postavljene na, ili putem Veb-sajta su dostupne u opšte informativne svrhe. Mi ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost ovih informacija. Bilo kakvo oslanjanje na ovakve informacije je isključivo na vaš sopstveni rizik. Mi se odričemo odgovornosti koja proizilazi iz oslanjanja na takve materijale sa vaše strane, ili strane bilo kog drugog posetioca Veb-sajta, ili bilo koga ko može biti informisan o bilo kom njegovom sadržaju.


Ovaj Veb-sajt može uključivati sadržaj dobijen od strane trećih lica, uključujući materijale dobijene od korisnika, nezavisnih davalaca licence, i/ili agencija za izveštavanje. Sve izjave i/ili mišljenja izražena u ovim materijalima, i svi članci i odgovori na pitanja ili slični sadržaji osim onoga što pruža Kompanija, predstavljaju isključivo mišljenje i odgovornost pojedinca ili entiteta koje je obezbedilo te materijale. Ovi materijali ne predstavljaju nužno i stav Kompanije. Mi nismo odgovorni prema vama ili nekom drugom licu za sadržaj i tačnost materijala obezbeđenih od strane trećih lica.

Promene na Veb-sajtu

Možda ćemo ažurirati sadržaj Veb-sajta s vremena na vreme, jer njegov sadržaj nije u potpunosti završen ili aktuelan. Bilo koji materijal na Veb-sajtu može biti zastareo u datom momentu i mi nismo u obavezi da ažuriramo takav materijal.

Informacije o vama i vašim posetama Veb-sajtu

Sve informacije koje prikupimo putem Veb-sajta podležu Politici privatnosti. Koristeći Veb-sajt pristajete na sve radnje koje preduzimamo u vezi sa vašim informacijama u skladu sa Politikom privatnosti.

Onlajn poručivanja i ostali Uslovi korišćenja

Samo registrovani korisnici kojima je prethodno odobreno od strane Kompanije ili njenih članica da mogu da šalju porudžbine, mogu ostvariti kupovinu preko Veb-sajta. Sve kupovine ili druge transakcije za prodaju robe, usluga ili informacija napravljene preko Veb-sajta ili nastale kao rezultat vaših poseta, regulisane su uslovima prodaje sa kojima ste se saglasili u toku procesa odobrenja, pri čemu su ti su uslovi prodaje sastavni deo ovih Uslova korišćenja.


Dodatni uslovi se mogu odnositi na posebne delove, usluge i karakteristike Veb-sajta. Svi dodatni uslovi su priključeni ovom napomenom Uslovima korišćenja.

Povezivanje sa Veb-sajtom i društvenim mrežama

Možete se povezati sa našom početnom stranicom pod uslovom da je to urađeno na korektan i legalan način, koji ne narušava našu reputaciju i ne iskorištava je, ali ne smete uspostavljati takvu vezu koja sugeriše bilo kakav vid udruživanja, odobrenja ili formalne podrške, a da prethodno niste dobili pismeno odobrenje sa naše strane.


Ovaj Veb-sajt može pružiti određene funkcije društvenih mreža koje će vam omogućiti da:

 • Se povežete sa sopstvenog, ili veb-sajta trećeg lica na određene sadržaje našeg Veb-sajta
 • Šaljete e-poštu ili druge komunikatore određenog sadržaja, ili da se povezujete na određene sadržaje na ovom Veb-sajtu.
 • Se ograničeni sadržaji ovog Veb-sajta pojavljuju ili budu prikazani na vašem, ili Veb-sajtu trećeg lica.

Možete koristiti ove funkcije samostalno, jer ih mi omogućavamo samo u pogledu sadržaja preko kojeg su prikazane, i na drugi način u skladu sa dodatnim uslovima koje definišemo u vezi sa tim funkcijama. U skladu sa prethodnim, ne smete:

 • Uspostavljati vezu sa bilo kog veb-sajta koji nije u vašem vlasništvu.
 • Uzrokovati da Veb-sajt ili njegovi delovi budu prikazani ili deluju kao da su prikazani kroz, na primer, frejming, duboko povezivanje ili povezivanje, na bilo kojem drugom sajtu.
 • Na drugi način preduzimati bilo kakve akcije u vezi sa materijalima Veb-sajta koje nisu u skladu sa bilo kojom odredbom ovih Uslova korišćenja.

Saglasni ste da ćete sarađivati sa nama kako bismo omogućili da bilo kakav neovlašćen frejming ili povezivanje odmah prestane. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodne najave.


Možda ćemo vam onemogućiti sve ili pojedine funkcije društvenih mreža, ili bilo koje povezivanje u bilo kom momentu, bez prethodne najave.

Linkovi na Veb-sajtu

Ukoliko Veb-sajt sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima ili resurse omogućene od strane trećih lica, ovi linkovi su postavljeni samo radi vaše satisfakcije. Ovo uključuje linkove sadržane u reklamama, reklamnim banerima ili sponzorisanim linkovima. Mi nemamo kontrolu nad ovim sadržajima ili izvorima odakle potiču, i ne prihvatamo odgovornost za njih, gubitak ili štetu koja može da proistekne iz vaše upotrebe istih. Ukoliko odlučite da pristupite bilo kom veb-sajtu koji nije u vezi sa nama, ali povezan je na naš Veb-sajt, činite to u potpunosti na vaš sopstveni rizik, i to podleže uslovima korišćenja tih veb-sajtova.

Odricanje od odgovornosti i garancije

Vi razumete da ne možemo, i da ne garantujemo da dokumenta dostupna za preuzimanje sa interneta ili Veb-sajta nisu zaražena virusom ili drugim štetnim kodovima. Vi ste odgovorni za implementaciju procedura i kontrolnih punktova koje će zadovoljiti vaše lične potrebe za anti-virus zaštitom i tačnošću ulaznih i izlaznih podataka, kao i za održavanje eksternih sredstava u slučaju obnove ili gubitka podataka. NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK ILI ŠTETU PROUZROKOVANU DOS NAPADOM, VIRUSIMA ILI DRUGIM TEHNOLOŠKI ŠTETNIM MATERIJALIMA KOJI MOGU ZARAZITI VAŠU RAČUNARSKU OPREMU, PROGRAME, PODATKE ILI DRUGA SREDSTVA U VLASNIŠTVU, NASTALU VAŠOM UPOTREBOM VEB-SAJTA, USLUGE ILI STAVKE DOBIJENE PUTEM VEB-SAJTA, ILI PREUZIMANJEM MATERIJALA POSTAVLJENIH NA ISTI, ILI BILO KOJI DRUGI VEB-SAJT POVEZAN SA NJIM.


VAŠE KORIŠĆENJE VEB-SAJTA, NJEGOVIH SADRŽAJA I USLUGA, ILI STAVKI DOBIJENIH PUTEM VEB-SAJTA SU NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. VEB-SAJT, NJEGOV SADRŽAJ I BILO KOJE USLUGE ILI STAVKE DOBIJENE PUTEM VEB-SAJTA SE PRUŽAJU "KAKVA JESTE" I "KAKO JE DOSTUPNA" BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO IZRAŽENE ILI PODRAZUMEVANE. NITI KOMPANIJA NITI BILO KOJA OSOBA POVEZANA SA KOMPANIJOM NE DAJE BILO KAKVU GARANCIJU ILI TVRDNJU U VEZI SA POTPUNOŠĆU, BEZBEDNOŠĆU, POUZDANOŠĆU, KVALITETOM, TAČNOŠĆU ILI DOSTUPNOŠĆU VEB-SAJTA. BEZ OGRANIČENJA PRETHODNOG, NITI KOMPANIJA NITI BILO KO POVEZAN SA KOMPANIJOM NE TVRDI ILI GARANTUJE DA ĆE VEB-SAJT, NJEGOV SADRŽAJ ILI BILO KOJE USLUGE ILI STAVKE DOBIJENE PUTEM VEB-SAJTA BITI TAČNE, POUZDANE, BEZ GREŠKE ILI NEPREKINUTE, DA ĆE GREŠKE BITI KORIGOVANE, DA NAŠ SAJT ILI SERVER KOJI OMOGUĆAVA RAD NE SADRŽE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE DELOVE, ILI DA ĆE VEB-SAJT ILI USLUGA ILI STAVKA DOBIJENA PUTEM VEB-SAJTA ILI NA DRUGI NAČIN ZADOVOLJITI VAŠE POTREBE ILI OČEKIVANJA.


U VEZI SA VEB-SAJTOM, NJEGOVIM SADRŽAJEM I VAŠOM UPOTREBOM VEB-SAJTA, KOMPANIJA SE OVDE ODRIČE GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH, PRAVNO UREĐENIH ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI BILO KAKVE GARANCIJE NA PRODAJU, NEKRŠENJE PRAVA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.


PRETHODNO NAVEDENO SE NE ODNOSI NA GARANCIJE KOJE NE MOGU BITI ISKLJUČENE ILI OGRANIČENE VAŽEĆIM ZAKONOM.

Ograničenje odgovornosti

NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA KOMPANIJA, NJENE ČLANICE, LICENCIRANI PREDSTAVNICI, PROVAJDERI USLUGA, ZAPOSLENI, AGENTI, SLUŽBENICI ILI DIREKTORI NE MOGU BITI ODGOVORNI ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE, POD BILO KOJOM PRAVNOM TEORIJOM KOJA PROISTIČE ILI JE U VEZI SA VAŠOM UPOTREBOM, ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE VEB-SAJTA, ILI DRUGIH POVEZANIH VEB-SAJTOVA, BILO KOJIH SADRŽAJA VEB-SAJTA ILI DRUGIH TAKVIH VEB-SAJTOVA, ILI DRUGIH USLUGA ILI PREDMETA DOBIJENIH KROZ VEB-SAJT ILI DRUGE TAKVE VEB-SAJTOVE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI, LIČNU POVREDU, BOL I PATNJU, EMOCIONALNU RASTROJENOST, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK POSLOVANJA ILI OČEKIVANE UŠTEDE, GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK DOBRE VOLJE, GUBITAK PODATAKA BILO DA JE U PITANJU DELIKT (UKLJUČUJUĆI NEHAT) KRŠENJE UGOVORA ILI SLIČNO, ČAK I AKO JE PREDVIDIVO.


PRETHODNO NAVEDENO SE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST KOJA NE MOŽE BITI ISKLJUČENA ILI OGRANIČENA VAŽEĆIM ZAKONOM.

Obeštećenje

Saglasni ste da branite, obeštetite ili oslobodite Kompaniju, njene članice, licencirane predstavnike i provajdere usluga, njihove službenike, direktore, zaposlene, izvođače, agente, dobavljače, pravne naslednike ili dodeljene, od i protiv bilo kakvih žalbi, obaveza, šteta, presuda, nagrada, gubitaka, troškova, troškova nadoknade (uključujući nadoknadu za advokatske troškove) proistekle, ili u vezi sa vašim kršenjem Uslova korišćenja ili vašom upotrebom Veb-sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na vaše korisničke doprinose, ili bilo koja upotreba sadržaja Veb-sajta, usluga i proizvoda drugačije nego što je izričito odobreno Uslovima korišćenja, ili vašom upotrebom informacija dobijenih putem Veb-sajta.

Vremensko ograničenje na podnošenje zahteva

BILO KAKAV POVOD ZA DELOVANJE ILI ŽALBU KOJA MOŽE DA PROISTEKNE IZ, ILI DA BUDE U VEZI SA USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI VEB-SAJTOM MORA ZAPOČETI U OKVIRU DVE (2) GODINE NAKON NASTANKA POVODA, ILI ĆE U SUPROTNOM TAKAV POVOD DELOVANJA ILI ŽALBE BITI TRAJNO ZABRANJEN.

Odricanje i ograničenje

Nikakvo odricanje Kompanije od bilo kog uslova navedenog u ovim Uslovima korišćenja neće biti uzimano u dalje razmatranje, ili odricanje navedenih ili bilo kojih drugih uslova, i bilo koji propust Kompanije da potvrdi pravo ili odredbu pod ovim Uslovima korišćenja neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe.


Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra od strane suda ili drugog organa nevažećom, ilegalnom ili neprimenjivom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti eliminisana ili ograničena na najmanju meru, tako da ostale odredbe Uslova korišćenja ostanu da važe u punoj snazi.

Celokupan sporazum

Uslovi korišćenja, Politika privatnosti ili bilo koji uslovi prodaje dogovoreni u toku procesa odobravanja predstavljaju jedini i celokupan sporazum između vas i Kompanije u odnosu na Veb-sajt i zamenjuju sve prethodne i paralelne dogovore, sporazume, predstavništva i garancije bilo pismene ili usmene, a u vezi sa Veb-sajtom.

Vaši komentari i primedbe

Ovaj Veb-sajt vodi Clover Portugal, LDA, Ruas 3 & 5 - Lt. 17/18B, Zona Industrial da Varziela, 4485-071 Fajozes, Vila do Conde, Portugal.


Povratne informacije, komentari, zahtevi za tehničku podršku i ostala komunikacija u vezi sa Veb-sajtom bi trebalo da bude usmerena na: . Takođe, možete kontaktirati naše odeljenje za podršku kupcima na +351 252 640 230


Hvala što ste posetili Veb-sajt.

 • ©2021 Clover Portugal Lda. Sva prava su zaštićena.
 • Sve navedene robne marke su vlasništvo njihovih nosilaca i koriste se samo u svrhu identifikacije kompatibilnosti proizvoda.
 • Ovi proizvodi nisu sponzorisani, u vezi sa, proizvedeni ili distribuirani od strane nosilaca navedenih robnih marki.
 • freecolor i njegov logo su robna marka u vlasništvu Clover Technologies Group, LLC, i mogu biti registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.