Odgovornost prema životnoj sredini

Svaki freecolor kertridž predstavlja odgovoran izbor za našu životnu sredinu. freecolor toner kertridži su reproizvedeni koristeći reciklirane delove kao i reciklirane materijale za pakovanje, kad god je moguće da budu ekološki.

Sa freecolor proizvodima vi štitite životnu sredinu tako što sprečavate da stotine hiljada bionerazgradivih materijala koji se mogu ponovo upotrebiti završe na deponijama svake godine.

Kako brendirani freecolor kertridž doprinosi zaštiti životne sredine?

  • freecolor brendirani kertridž je reproizveden što znači da nije završio na deponiji. Skoro svaki iskorišćeni toner kertrdž koji je potreban za reproizvodnju je sakupljen kroz razne inovativne i prilagođene programe reciklaže koji predstavljaju srž naših napora u reproizvodnji i održivosti.
  • Bilo koji deo originalnog kertridža koji ne može biti ponovo upotrebljen u toku procesa reproizvodnje je ili recikliran, ili pretvoren u neki oblik energije. Ništa ne završava na deponiji.
  • freecolor kertridži su transportovani sa efikasnošću koja ima za cilj da smanji emisiju ugljen-dioksida.
  • freecolor se pakuje u ekološkom pakovanju.

Reciklaža sa Clover ekološkim rešenjima

Clover Environmental Solutions (CES) je svetski lider u logistici ponovnog korišćenja robe i materijala, pružajući rešenja za reciklažu širokoj bazi kupaca širom sveta. CES je fokusiran na sakupljanje, ponovnu upotrebu i reciklažu predmeta uključujući kertridže za štampače, delove štampača, mobilne telefone i ostale male elektronske uređaje. Mi prikupljamo milione komada godišnje koji se reproizvode, vraćaju na tržište ili recikliraju kroz Clover Technologies Group i našu mrežu strateških partnera.

Inovativna rešenja za reciklažu koja smo doneli na tržište su napravljena i implementirana sa razumevanjem značaja koji naša kompanija ima za životnu sredinu.

CES nudi mnoge inovativne programe koji omogućavaju vraćanje kertridža, te ih drži podalje od deponija. collecture predstavlja jedan od ovih programa.

collecture je široko poznat i prepoznat u oblasti DACH regiona još od početka ovog veka i takođe je aktivan u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim evropskim zemljama . Ovaj program je posvećen stvaranju inovativnih rešenja za zaštitu životne sredine koji će doprineti da preduzeća i privatne zajednice budu čistija i bolja mesta.

collecture programi pružaju kompanijama jednostavanu i sigurnu uslugu recikliranja kancelarijskog elektronskog otpada. collecture se specijalizovao u oblasti obnove i održive reciklaže praznih kertridža za štampače, mobilne telefone, laptopove, hardvere, i druge male elektronske uređaje; mi možemo da recikliramo bilo koju vrstu elektronskog otpada. Stvorili smo raznovrsnost usluga za prikupljanje koje su prilagođene individualnim zahtevima kompanija kao što su collectureStandard i collectureSafe.

Koju god collecture uslugu da odaberete, mi ćemo vam obezbediti detaljno izveštavanje o količinama, težinama i vrsti prikupljanog otpada.

Ukoliko je zaštita podataka od izuzetnog značaja za vašu kompaniju, naš collectureSafe program obezbeđuje 100% garanciju da su svi podaci obrisani na bezbedan način.

collecture programi nude najveću moguću zaštitu prirodnih resursa obezbeđujući da je svaki primljeni predmet ponovo upotrebljen, reproizveden ili recikliran na siguran i pouzdan način.

Pozovite vašeg freecolor predstavnika danas ili pošaljite e-poštu na kako biste saznali više o našem programu sakupljanja.

Loader
  • ©2021 Clover Portugal Lda. Sva prava su zaštićena.
  • Sve navedene robne marke su vlasništvo njihovih nosilaca i koriste se samo u svrhu identifikacije kompatibilnosti proizvoda.
  • Ovi proizvodi nisu sponzorisani, u vezi sa, proizvedeni ili distribuirani od strane nosilaca navedenih robnih marki.
  • freecolor i njegov logo su robna marka u vlasništvu Clover Technologies Group, LLC, i mogu biti registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.